Inleiding


De familienaam Van Dooremalen kent wel 80 verschillende schrijfwijzen. Een greep hieruit: Dormaal, Doorenmaele, Doremolen, enz. De hier geplaatste stamreeks begint in 1639 bij Cornelius Driessen van Doormalen te Moergestel, de oudste voorvader in mannelijke lijn met, een variant op, de naam Van Dooremalen. Er zijn voorouders bekend van Cornelius, maar Cornelius heeft de achternaam van zijn moeder overgenomen en is daarmee de stamvader van deze tak.

De achternaam Van Doormalen is in de omgeving (met name Oirschot) terug te vinden tot in de tweede helft van de 13e eeuw, maar een familieband tussen deze oude tak en Cornelius kan tot op heden niet bevestigd of ontkend worden. Volgens een medegenealoog is deze achternaam afkomstig uit de plaats Dormaal, nu een deelgemeente van de stad Zoutleeuw, 50 km ten oosten van Brussel in België. Dit plaatsje is al zeker 1000 jaar oud, dus dat zou kunnen.
In de buurt van Sint-Oedenrode lag echter ook een gebied met de naam Doremaelen, getuige een passage uit een notariële akte uit 1665, waarin gesproken wordt over “een stuck ackerlants genoemt de Doremaelen gelegen in de Verwe”. In een tijd dat achternamen nog niet overal gebruikelijk waren werd soms de plek waar iemand woonde gebruikt om duidelijk te maken om wie het nou eigenlijk ging, want er waren vaak meerdere personen met dezelfde voornaam. Zo zou het kunnen dat Cornelis Driessen werd aangeduid als Cornelis, van Doremaelen. Maar zeker is dit allerminst.

De familie Van Dooremalen is nou niet bepaald een erg reislustige familie. Vanaf 1782 worden alle nazaten uit deze stamreeks geboren in Boxtel, tot op de dag van vandaag. En zelfs stamvader Cornelius woonde in 1687 al in Boxtel…

Met dank aan Tiny van Dooremolen voor het invullen van wat losse eindjes!Gegenereerd met Aldfaer, versie 10.1.