Inleiding


De hier getoonde gegevens van de familie van Schalkwijk zijn bij elkaar geraapt door op Internet te zoeken. Er zijn vele bronnen te vinden die ieder een klein stukje van de stamboom opgeleverd hebben. De aanwezige informatie is nog beperkt en er moet nog veel aanvullend onderzoek verricht worden. Er valt vooralsnog ook nog niets te zeggen over de herkomst van de naam van Schalkwijk, al lijkt het aannemelijk dat dat te maken heeft met de plaats Schalkwijk in Utrecht.

Voortgang van het onderzoek:
18-04-2006: 42 personen, waarvan 39 met de naam van Schalkwijk.
19-10-2006: 159 personen, waarvan 116 met de naam van Schalkwijk.
27-12-2013: 252 personen, waarvan 170 met de naam van Schalkwijk.
26-09-2018: 403 personen, waarvan 252 met de naam van Schalkwijk.
17-12-2020: 480 personen, waarvan 282 met de naam van Schalkwijk.Gegenereerd met Aldfaer, versie 10.1.