Voorwoord

Deze genealogische pagina's zijn het resultaat van jarenlang onderzoek (sinds 1998) en eigenlijk ben je er nooit klaar mee. De inhoud zal dus nog regelmatig aangevuld worden met nieuwe gegevens. Behalve de archieven en de nog levende "familieleden" is vooral het Internet een bron van informatie geweest; er worden dagelijks vele genealogische pagina's aan toegevoegd, en daar maak ik dankbaar gebruik van. Al die andere genealogen die de stap naar het World Wide Web al eerder genomen hebben en die hun onderzoeksresultaten gepubliceerd hebben ben ik uiteraard zeer dankbaar. Wellicht kan ik nu eindelijk eens wat terug doen door ook mijn genealogische informatie de (digitale) wereld in te slingeren.


Aan de linkerkant van het scherm staan de links naar de vervolgpagina's. Behalve beschrijvingen van de 8 families (van de overgrootouders van mijn kinderen) is hier ook de kwartierstaat van de kids te vinden. De beschrijvingen van de families (ofwel: "beknopte parentelen") kenmerken zich door het feit dat alleen gezinnen beschreven worden waarin tenminste één persoon met de familienaam (naamdrager) voorkomt. De kinderen van een vrouwelijke naamdrager kom je dus nog wel tegen, haar kleinkinderen niet meer. Enerzijds zou het uitwerken van het volledige nageslacht te veel werk met zich meebrengen, anderzijds slinkt de interesse van niet-naamdragers met de generatie waardoor men minder geneigd is medewerking te verlenen en informatie te verstrekken.

Ik beoog slechts het weergeven van de feiten en niets meer dan dat. Indien bepaalde gegevens op vermoedens berusten, dan wordt dat expliciet vermeld. Je vindt dan termen als 'waarschijnlijk', 'mogelijk' of een vraagteken. In een familiegeschiedenis kunnen altijd wel gebeurtenissen voorkomen, die door de betrokken familieleden als pijnlijk ervaren worden. Het opnemen van deze eventuele gebeurtenissen moet echter niet als kwetsend beschouwd worden, maar dient alleen om het, feitelijke, verhaal compleet te maken. Hiervoor vraag ik begrip.


Hoewel de inhoud van deze pagina's met zorg is samengesteld, kan het natuurlijk altijd voorkomen dat bepaalde informatie ontbreekt of onjuist is. Zelfs de informatie die uit archiefstukken ontleend is blijkt niet altijd juist te zijn! Mocht je een onvolkomendheid aantreffen (hoe klein dan ook) dan zou ik het zeer op prijs stellen als je mij daarvan op de hoogte zou willen stellen. Een link naar mijn e-mailadres is links op de pagina te vinden.


De privacy wetgeving verplicht mij om gegevens betreffende nog levende personen af te schermen tenzij zij uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor publicatie. Uiteraard wil ik daaraan voldoen. Mocht ik echter toch ten onrechte gegevens laten zien, laat het mij dan weten, dan zal ik ze verwijderen. Aan de andere kant: als je er geen bezwaar tegen hebt dat je op de site voorkomt, laat me dat dan ook weten; het is leuker om namen te lezen dan "AFGESCHERMD"...


Terug