Nageslacht van Jan Strobach


III-a Christina Sophia Strobach, geboren op 3 oktober 1725 in Norderney ), overleden op 27 mei 1763 in Aurich ) op 37-jarige leeftijd, dochter van Johann Strobach (zie II) en Sophia Charlotte Voigting.
Zij trouwt op 16 januari 1746 in Aurich ) op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Christian Hinrich Meppen, geboren op 19 maart 1720 in Jever ), conrector (in Aurich) (1751-1760); rector (in Jever) (1760-1761), overleden op 28 februari 1761 in Aurich ) op 40-jarige leeftijd, zoon van Folpt Harringa Meppen en Anna Marie Hinrichs.

Kinderen van Christina en Christian:

1. Pancratius Harringa Meppen, geboren op 4 februari 1746 in Hage ), chirurgijn (in India), overleden op 20 januari 1797 in Vepery () op 50-jarige leeftijd. Hij trouwt met N.N. N.N..
2. Johann Ludwig Arnold Meppen, geboren op 29 januari 1751 in Aurich ), overleden op 11 februari 1756 in Aurich ) op 5-jarige leeftijd.
3. Martin Christoph Meppen, geboren op 27 juli 1753 in Aurich ), schout (in Batavia), overleden na 1803 (minstens 50 jaar oud).
4. Sebastian Anton Meppen, geboren op 31 oktober 1755 in Aurich ), overleden na 31 maart 1771 (minstens 15 jaar oud).
5. Johann Rudolf Meppen, geboren op 31 oktober 1755 in Aurich ).
6. Daniel Meppen, geboren op 15 februari 1758 in Aurich ).
7. Friedrich Philipp Meppen, geboren op 15 februari 1758 in Aurich ).
8. Anna Maria Meppen, geboren op 3 december 1759 in Aurich ), overleden op 22 januari 1763 in Aurich ) op 3-jarige leeftijd.

Feiten, wetenswaardigheden en opmerkingen:

Pancratius Harringa arriveert in 1767 in Negapatnam (India) aan boord van VOC schip Scholtenburg. Hij is dan chirurgijns hulp. In 1780 is hij oppermeester in het kasteel Negapatnam (voor f. 36,00 per maand). In 1786 is hij dat in Pulicat. Zijn loon is dan f. 60,00. Zijn loon stopt medio juli 1795.
Sebastian Anton studeert van 12 oktober 1767 tot 31 maart 1771 aan de Latijnse School van de Francke Stichting in Halle.


III-b Gottlieb Strobach, geboren op 7 juli 1727 in Norderney ), gedoopt (evangelisch luthers), meester chirurgijn (1773), overleden op 15 juni 1795 in Spaarndam () op 67-jarige leeftijd, zoon van Johann Strobach (zie II) en Sophia Charlotte Voigting.
Hij (1) trouwt op 5 september 1751 in Haarlem () op 24-jarige leeftijd met Maria Budding, geboren voor 1729, gedoopt (evangelisch luthers), begraven op 16 mei 1763 te Spaarndam () (minstens 34 jaar oud) .

Kinderen van Gottlieb en Maria:

1. Johannes Everhardus Stroobach, geboren op 9 maart 1753 in Spaarndam (), gedoopt op 12 maart 1753 in Haarlem (), chirurgijn; directeur (op de plantagie Johanna Catharina), overleden op 14 juni 1776 op 23-jarige leeftijd. Hij blijft ongehuwd.
2. Hermanus Stroobach, geboren in Spaarndam (), gedoopt op 29 maart 1754 in Haarlem (), begraven op 23 mei 1754 te Haarlem () (minstens 1 maand oud) (in de Oude Kerk, graf nr. 7).
3. Jacobus Stroobach, geboren in Spaarndam (), gedoopt op 22 december 1755 in Haarlem (), begraven op 5 maart 1756 te Spaarndam () (minstens 2 maanden oud) (in de Oude Kerk, graf nr. 7).
4. Everardus Stroobach, geboren in Spaarndam (), gedoopt op 25 juli 1757 in Haarlem (), begraven op 23 september 1757 te Spaarndam () (minstens 1 maand oud) (in de Oude Kerk, graf nr. 7).
5. Everhardus Stroobach, geboren in Spaarndam (), gedoopt op 4 november 1758 in Haarlem (), overleden op 30 januari 1759 in Spaarndam () (minstens 2 maanden oud).
6. Maria Stroobach, geboren in Spaarndam (), gedoopt op 20 april 1760 in Haarlem (), overleden op 14 mei 1761 in Spaarndam () (minstens 1 jaar oud).
7. Jakob Stroobach, geboren in Spaarndam (), gedoopt op 2 maart 1762 in Haarlem (), overleden op 22 augustus 1762 in Spaarndam () (minstens 5 maanden oud).
8. Dirk Stroobach, geboren in Spaarndam (), gedoopt op 10 mei 1763 in Haarlem ().

Hij (2) trouwt op 1 april 1764 in Haarlem () op 36-jarige leeftijd met de 34-jarige Catharina de Rijger, geboren op 29 januari 1730 in Haarlem (), overleden op 5 november 1804 in Spaarndam () op 74-jarige leeftijd, dochter van Hendrik de Rijger en Leentje van Rosenberk.

Kinderen van Gottlieb en Catharina:

1. Magdalena Stroobach, geboren op 4 januari 1765 in Spaarndam (), gedoopt (gereformeerd) op 6 januari 1765 in Spaarnwoude (), overleden op 22 september 1766 in Spaarndam () op 1-jarige leeftijd.
2. Hendricus Stroobach, geboren op 16 september 1766 in Spaarndam (), gedoopt (evangelisch luthers) op 19 september 1766 in Haarlem (), onderchirurgijn, vermist op 30 augustus 1787 te Batavia () op 20-jarige leeftijd . Hij blijft ongehuwd.
3. Jacobus (Jacob) Stroobach, geboren op 25 juli 1769 in Spaarndam () (zie IV-a).
4. Sophia Charlotte Stroobach, geboren op 13 maart 1771 in Spaarndam () (zie IV-b).

Feiten, wetenswaardigheden en opmerkingen:

Gottlieb Strobach wordt ingeschreven in het lidmatenregister van de Evangelisch Lutherse Kerk in Spaarndam in de week van 9-16 juli 1747.
Met Pasen 1750 wordt Maria Budding als Evangelisch Luthers lidmaat ingeschreven in Haarlem, gelijk met Hermanus Budding, mogelijk haar broer.
Bij de huwelijksinschrijving wordt Maria Budding genoemd van "Buiten Haarlem". Haar doop wordt dan ook niet in Haarlem gevonden.
Gottlieb Stroobach en Maria Budding trouwen voor de schout omdat zij Luthers zijn.
Volgens het eigenaren register van de graven in de NH Kerk in Spaarndam koopt Godlieb Stroobach op 26 januari 1759 graf nr. 29 van de Wed. Frans Adriaansz de Renst. Later koopt hij voor dit graf 2 stenen. De datum van deze aankoop is niet bekend. Op 27 juli 1803 wordt dit graf overgeboekt "op den naam van zijne huisvrouw" (Catharina de Reijger).
In het Spaarndamse doopboek wordt vermeld dat het kind Magdalena Stroobach in Spaarnwoude wordt gedoopt ter gelegenheid van het feit dat de nieuwe kerk aldaar op die dag wordt ingewijd.
Op 16 juli 1773 wordt Godlieb Stroobach, Mr. chirurgijn, geroepen bij de commies Palthe, die onverwacht een toeval heeft gekregen. Stroobach geeft hem een aderlating en schrijft een drank voor. Zijn knecht die de drank moet gaan halen heeft echter de drank bedorven. Volgens getuigen heeft Godlieb de knecht geslagen. Later op de dag in Spaarndam komt het ook tot een handgemeen met de vader van de knecht en Godlieb Stroobach. Van het voorval wordt een akte opgemaakt voor notaris N. Gallé te Haarlem.
De plantagie Johanna Catharina behoort toe aan de Heer Hendrik Willem Kaaks te Essequebo, een voormalige Nederlandse kolonie. Dit ligt in de huidige republiek Guyana, ten westen van Suriname.
Op 2 december 1776 geeft Simon Nolthus, chirurgijn in Krommenie, procuratie aan Cornelis de Jong, wonende te Spaarndam, om namens hem een huis te verkopen in Spaarndam, gelegen aan de Kolk, aan Godliev Stroobach, wonende in Spaarndam. De prijs van het huis is 800 gulden contant.
Op 30 juni 1777 verschijnt de heer Godlieb Stroobach voor notaris C. Baart te Haarlem. Als vader en enige erfgenaam van zijn zoon Johannes Everhardus Stroobach, in zijn leven chirurgijn en directeur op de plantagie Johanna Catharina, toebehorende aan de Heer Hendrik Willem Kaaks te Essequebo, op zijne terugreize herwaarts (= op weg naar Essequebo) op het schip de Spaar, gevoerd door Capitein Daniel Baars, den 14den juni 1776 is overleden. Wonende Godlieb Stroobach te Spaarndam, en hij geeft procuratie aan de heer Adriaan Verdoelen, wonende te Essequebo, om uit zijn naam te ontvangen de gelden welke zijn zoon van de Colonie van Essequebo of Demarary nog te goed heeft.
Volgens een nog onbevestigd bericht vertrekt Hendricus Stroobach als onderchirurgijn voor de kamer Amsterdam van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en vaart hij op 15 november 1786 uit als tweede meester (onderchirurgijn; meestal zijn er drie aan boord: opper-, onderchirurgijn en een derde meester). Hij verdient 22 gulden per maand. Op 5 juli 1787 komt hij aan in Batavia. Hij heeft dan 168-13-5 gulden verdiend (168 gulden, 13 stuivers en 5 centen). Tot 20 juli 1787 blijft hij aan boord waar hij een ongeluk krijgt. Dan wordt hij naar het Bataviaas Hospitaal gebracht, waar hij op 30 augustus 1787 wordt vermist. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen. Waarschijnlijk is hij gevlucht.
Op 6 november 1804 wordt er een overlijdensadvertentie in de Haarlemse Courant geplaatst vanwege het overlijden van Catharina de Reijger.


Gegenereerd met Aldfaer, versie 8.1.